Hide Overtime

Hide timesheet overtime.

ParameterMandatoryDescriptionExamplesMore Info
APIYesThe API areatspending.json
GeneralYesParameters described in overviewuser=user&password=user&version=3.8v3.8 Overview
CompanyYesThe company numbercompany=1
ActionYesThe action to performaction=timesheetweeklyovertimehide

Example request:

http://<SERVER>/jsonapi/tspending.json?user=user&password=user&version=3.8&action=timesheetweeklyovertimehide&company=1

Example response:

{
  "responsecode": 1,
  "responsestatus": "OK",
  "errorcode": 0,
  "errormessage": "",
  "responsemessage": "overtime set to hide.",
  "warningmessage": "",
  "success": true
}